Úvod > Projekty

Projekty

Senioři mají např. relativně malé povědomí o problematice dluhů a exekucí a vzhledem ke svému věku nejsou bez pomoci schopni efektivně hájit svá práva v této oblasti, přičemž velmi často nemají prostředky na komerční právní pomoc. Problémem bývá také nedostatečná finanční gramotnost seniorů a dluhy spojené s bydlením, kdy senioři nejsou schopni hradit náklady na často nepřiměřeně velké byty a situaci neřeší ažÂ do doby, kdy se dostanou do dluhů či exekucí.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo

Projekt Občanské vzdělávání je realizován za podpory Magistrátu hl.m. Prahy a probíhá od 1. ledna 2016. Cílem projektu je poskytování  poradenství v 18 právních oblastech prostřednictvím čtyř členských pražských občanských poraden a dvou kontaktních míst, která vznikla díky tomuto projektu.

logo mhmp

Projekt byl zaměřen na fyzické osoby starší 50 let s nízkou úrovní kvalifikace, kterým byla poskytnuta série diagnostických, vzdělávacích, poradenských a personálně-motivačních služeb, díky kterým mohou snáze nalézt uplatnění v podmínkách současného trhu práce. projekt probíhal od15. 4. 2012 do 14. 4. 2014.

Foto osobní diagnostika OP Karviná 3

Asociace občanských poraden v období projektu říjen – prosinec 2013 poskytovala prostřednictvím svých čtyř členských pražských občanských poraden poradenství v dluhové problematice. Pražské občanské poradny měly díky projektu rozšířenou kapacitu poradenství občanům v tématech souvisejících s dluhy: práva a povinnosti věřitele, práva a povinnosti dlužníka, insolvenční zákon, osobní a rodinný rozpočet a exekuční řízení.

Praha stejně jako další regiony ČR je stižena nezdravým předlužováním občanů. Částečně je způsobováno nevědomostí či lehkovážností jedinců, ale do mnoha problémů dopadajících na tíživou ekonomickou situaci jednotlivců či předlužených rodin se lidé, kteří přichází do občanských poraden, dostávají také vlivem náhlé změny sociální situace (nemoc, invalidita, úmrtí v rodině, nečekaná změna ve výši příjmů, skryté dluhy jednoho ze členů rodiny) nebo vlivem reklamních či obchodních praktik zejména nebankovních poskytovatelů úvěrů, neetického či dokonce z hlediska legislativy nesprávného postupu exekutorů nebo prostřednictvím nekalých praktik inkasních agentur či společností zaměřených na „oddlužení“.

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz